Ostim Patent » Marka, Patent ve Tasarım Tescil Makaleleri Ostim Patent; Marka, Patent, Tasarım sorgulama, araştırma, kriterler, davalar, içtihat konuları ve haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
Ostim Patent » Marka, Patent ve Tasarım Tescil Makaleleri
Ostim Patent
+90 212 212 35 18 bilgi(at)ostimpatent.com. Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Özal Mah., 1940 Cd Modern Sitesi C Blok No:43 1940 Batıkent Ankara

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patentler

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti

Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti; Unvanın terkinine, markaların hükümsüzlüğüne, kullanılmasının önlenilmesine ve hükmün karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Devamı »

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Şartları

Kullanılacağı hizmetin çeşit ve amacını gösteren kelimelerin marka olarak tescil edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. Devamı »

Tanınmış Markaya Benzer Marka Tescillerinin Hükümsüzlüğü

Tanınmış markaya benzer marka tescillerinin hükümsüzlüğü; Markasının hükümsüz sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Devamı »

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni Davası

Haksız rekabetin tespiti ve meni davası;Ürünlerin imhasına,üretmeye yarayan vasıtalara el konulması ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Devamı »

Markaya Tecavüzün Tespiti Önlenmesi Terkini Ve Tazminat

Markaya tecavüzün tespiti,önlenmesi,terkini ve tazminat;İbaresinin kötü niyetli davalının ticaret unvanından terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Devamı »

Marka Hükümsüzlük Ve Dava Zaman Aşımı

Marka Hükümsüzlük Ve Dava Zaman Aşımı;Anılan işaret unsurunun davalının logosundan çıkarılmasını,davanın diğer dava ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir Devamı »

Marka Hakkına Tecavüz Ve Haksız Rekabetin Tespiti Ve Önlenmesi Davasını İçerir Emsal Yargıtay İçtihatı

Davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, davalının haksız tecavüzünün tespiti ile önlenmesine, kararın ilanına talep ve dava etmiştir. Devamı »

Tanımlayıcı İbarelerin Tescilinin İptali

Tanımlayıcı İbarelerin Tescilinin İptali;Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın 7/c bendine dayalı, markanın, iptali ve terkini istemine ilişkindir. Devamı »

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Marka Tecavüzü

Davalılar vekilleri, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir. Devamı »

Türk Patent Yidk İptal Ve Hükümsüzlük Emsal Kararlar

Rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe,layihalar,duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup,incelendikten sonra işin gereği görüşülüp,düşünüldü. Devamı »

Tasarım Ve Marka Tescil Tecavüz Davasına İlişkin Yargıtay Kararı

Tasarım Ve Marka Tescil Tecavüz Davasına İlişkin Yargıtay Kararı; Davalı şirket vekili, davanın husumet yönünden reddini savunmuştur. Devamı »

Marka Benzerliği Ve Tanımlayıcı İbareler

Marka Benzerliği Ve Tanımlayıcı İbareler; Davalının bütün temyiz itirazının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi. Devamı »

Marka İsimlerinin Ticaret Ünvanında Kullanımının Tecavüz Oluşturma Şartlarına İlişkin Yargıtay İçtihatı

Ticaret unvanının unsuru ibaresini kullandığını,davalı adına tescilli markasının hükümsüzlüğüne,tecavüzün tespitine,men'ine karar verilmesini dava etmiştir. Devamı »